Anglická nepravidelná slovesa!

Metla každého studenta angličtiny

Úroveň obtížnosti:
Testované tvary:
Počet otázek:

Zde si můžete vygenerovat náhodný test na anglická nepravidelná slovesa. Na výběr máte několik možností:

V první nabídce si vyberte svou úroveň, tedy z kolika nepravidelných sloves se bude test generovat.

V druhé nabídce si zvolte zda chcete testovat minulý čas nebo příčestí minulé (tzv. třetí tvar slovesa) nebo obojí dohromady

V poslední kolonce si vyberte počet otázek v testu.

Všechna nepravidelná slovesa vypisujte podle pravidel britské angličtiny. Pokud je možnost užít pravidelného i nepravidelného tvaru vždy užijte nepravidelný tvar slovesa.

Nepravidelná slovesa na našem sesterském webu Jazykolog.cz