Množné číslo II

Řekněte ostatním o tomto testu:

úroveň testu: pre-intermediate     typ znalosti: Gramatika


Základy množného čísla v trochu složitějších situacích. Použití many / much

Zadání: Vyberte nejvhodnější možnost
1) The printer is out of..............
papers
paperes
paper

2) Mathematics …......... my favourtite subject!
is
are
is nots

3) The police ….......... investigating crimes
is
are
---

4) I have only ….......... money. I can´t go to pub with you“
few
much
little

5) She hasn´t …............... friends here. She is always alone
few
many
little

6) I don´t use …..........sugar. I hate it.
much
many
little

7) Thank you very …............
few
many
much

8) There is …............... girls like you. You are unique.
few
many
little

9) We spend …...... money
the few
much
lots of

10) He can speak English ….......... so we can talk to each other.
a little
little
few

Podělte se s námi o vaše dojmy a výsledky z tohoto testu nebo navrhněte jak ho vylepšit!