Nejednodušší frázová slovesa

Řekněte ostatním o tomto testu:

úroveň testu: pre-intermediate     typ znalosti: Slovní zásoba


Vyzkoušejte si použití ve větě nejjednodušších anglických frázových sloves.

Zadání: Vyberte nejpřesnější možnost
1) I´m catching this train I will never ............
went back
come back
take back

2) You have to fight! You should never ............
get up
go up
give up

3) Hurry! ............ the bus
get off
get up
turn on

4) Can you ............ the music a little? I have a terrible headache.
turn on
turn up
turn down

5) ............ There is a tram coming!
Look out!
Look on!
Look off!

6) ............ the lights when you leave.
Switch
Switch off
Switch back

7) Don´t ............ you coward!
run on
run away
run down

8) I´m sorry I am late. My car ............
break off
broke off
broke down

9) The plane will ............ in ten minutes
take on
take off
take up

10) It was a sunny day so I ............ my sunglasses
put on
pat on
put off

Podělte se s námi o vaše dojmy a výsledky z tohoto testu nebo navrhněte jak ho vylepšit!