Phrasal verbs - look

Řekněte ostatním o tomto testu:

úroveň testu: intermediate     typ znalosti: Slovní zásoba


frázová sloves se slovesem "look". Znáte jejich přesný význam?

Zadání: Vyberte nejpřesnější význam frázového slovesa.
1) look at
dívat se na
oslepnout
hledat

2) look after
sledovat
starat se
ohlížet se

3) look something up
dát oči v sloup kvůli něčemu
ztratit něco
vyhledat si něco

4) look forward to
očekávat
těšit se
plánovat

5) look down on
zapomenout
pohrdat
vyhlížet

6) look up to
wait for
hate somebody
have a lot of respect for

7) look for
search
be similar
watch

8) look into
translate
wear glasses
investigate

9) look out
be careful, vigilant
have a great view
ignore

10) look something over
ignore, forget
check, examine
buy

Podělte se s námi o vaše dojmy a výsledky z tohoto testu nebo navrhněte jak ho vylepšit!